Yolanda Vuurmans, Maracaïbo 1955

Yolanda Vuurmans, Maracaïbo 1955

 

Mijn Nederlandse ouders zijn op Curaçao gestart met hun buitenlandse avontuur. Mijn vader werkte voor Shell eerst in Willemsstad en daarna in Venezuela waar ik ben geboren. Daar heb ik negen jaar gewoond. Ik heb een zus en twee broers waarvan er één in Nederland geboren is toen mijn ouders op verlof waren.

Ik was 23 jaar toen ik in Doesburg kwam wonen en woon hier nu langer dan waar ook. Mijn twee zoons vinden het vreemd dat wij in Doesburg blijven wonen. De één woont in Amsterdam, daar vind ik het te vol en de andere woont in Den Haag, dat vind ik leuk voor een weekendje maar niet langer.

Ik werk als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Mijn taak is het om de onderzoekers te helpen en te ondersteunen bij hun werk om kinderen in de knel bij te staan, bij bijvoorbeeld strafzaken of echtscheidingssituaties. Ook help ik mee bij de screening van adoptieouders of pleeggezinnen.

Soms kom je erg schrijnende gevallen tegen en dat is niet alleen bij laagopgeleide mensen. juist hoogopgeleide mensen kunnen heel geraffineerd zijn in het leven van anderen zuur maken. Een situatie waarbij een gezin bestaat uit vijf kinderen van vier vaders levert soms ook de nodige problemen op. Dit werk doe ik nu achttien jaar en het is belangrijk dat je toch de nodige humor bezit om situaties te bekijken, anders wordt het werken erg zwaar.

Als bestuurslid ben ik nauw betrokken geweest bij de toneelgroep Maskerette in Doesburg. Schminken, kaartverkoop en het met elkaar vormgeven van een voorstelling was geweldig.

Mijn grootouders waren zendeling in Indonesië en mijn vader is daar geboren. Als je zelf in een ander land geboren bent en ook één van je ouders, zoals in mijn geval, dan kun je als allochtone werknemer geregistreerd worden met allerlei voordelen voor de werkgever.