Florentina Staal-Padure, Victoria 1977

Florentina Staal-Padure, Victoria 1977

In de nazomer van 1998 kwam ik de man tegen waar ik nu mee getrouwd ben. Hij was bezig met een project voor verstandelijk gehandicapten waarbij het bedrijf waar hij voor werkt, Nuon, in Roemenië een huis bouwde. Via een collega ben ik met hem gaan schrijven.

In een zomervakantie ben ik naar Nederland gekomen, eerst maar eens een maand proberen. Dat werden drie maanden en daarna voor altijd. Dat vond ik aan de ene kant fantastisch, maar aan de andere kant had ik heel veel heimwee. Ik ging dus geregeld met de bus even terug. Twee dagen in de bus heen, drie in Roemenië en weer twee dagen in de bus terug naar Nederland.

In Nederland heb ik meteen de taalstudie opgepakt. Twee jaar lang elke dag naar het Graafschap College in Doetinchem voor NT2 niveau 4.

Met mijn opleiding in de chemie is het moeilijk hier werk te vinden. Daarom heb ik een opleiding gedaan in de beveiliging. Cameratoezicht, objectbeveiliging dat soort werk. Ik heb stage gelopen in het Open Lucht Museum, maar ook hierin is het nog niet gelukt werk te vinden. Ik doe daarom veel vrijwilligerswerk.

Vroeger had iedereen in Roemenië werk. Iedereen moest werken. Men had dus wel geld, maar er was niets om te kopen. Nu zijn er wel producten om te kopen, maar is er veel werkloosheid en dus geen geld