Project 100 Doesburgers van start

Al honderden jaren strijken mensen uit alle windstreken en van allerlei komaf neer in Doesburg. Sommige van die reizigers blijven en worden onderdeel van de bevolking. Ook vandaag de dag telt de Hanzestad maar liefst 37 nationaliteiten.

- logo-han.pngIn een tijd waarin de vanzelfsprekendheid van die diversiteit ter discussie staat willen wij met het project 100doesburgers een portret maken van de Doesburgse bevolking. We doen dat met een tentoonstelling en een fotoboek.

We maken portretten van 100 inwoners van de stad, van ‘oorspronkelijke’ en van ‘aangewaaide’ Doesburgers. Wat we van die Doesburgers laten zien is hun portretfoto en een ‘portrettekst’. We leggen expres niet de nadruk op hun afkomst omdat we vinden dat die er niet toe doet. Iedereen die meedoet is Doesburger onder de Doesburgers.

Op die manier willen we laten zien dat het samengaan van culturen en van mensen met verschillende achtergronden niet altijd tot problemen leidt. Met andere woorden: Hanzestad Doesburg laat in 2013 zien dat de multiculturele samenleving gewoon bestaat, al eeuwenlang, en zonder noemenswaardige extra problemen. We willen laten zien dat de Doesburgse samenleving door de generaties heen ‘vanzelf’ multicultureel is geworden, en dat dat de gewoonste zaak van de wereld is.

- Peter Bakker